miljö och vår anläggning

 
 

Om miljön och vår anläggning

Vår anläggning är en av landets fräschaste.

Ideal-Line har levererat en komplett, stabil och hållbar lösning till oss.

Kaeser står för tryckluft genom 2st ASD50 med inbyggda kyltorkar styrda genom deras SAM 4.0 för bästa energiuttag.

Allt som körs genom anläggningen spolas i 55 grader varm alkalisk avfettning och sköljs tre gånger innan det förbehandlas med Bonderite 30001 med Henkel/Metallchemie som leverantör för att sedan sköljas en sista gång med demi-vatten.

Värmen i avfettningsbadet, en mängd av 7000 liter vatten, värms upp genom att returvatten passerar genom två värmeväxlare i våra  kompressorer och därigenom värmer upp returvattnet från 40 grader till 65-70 grader.Vi har därför minskat förbrukningen av naturgas radikalt gällande uppvärmning i avfettningsprocessen.

På varje skift loggas alla värden från förbehandling för att alltid hålla en kvalitativ process före lackering.

Torkugn, härdugn och processvatten uppvärms med biogas som förbränningskälla.

Lackeringen sker i Wagners nya system – S Cube CleanAssist där vi idag är ledande på hanteringen runt lackeringsprocessen.

Med hjälp av kvalitet på pulverfärgen och de bästa hårdvarorna på marknaden, så gör det att vi under produktion har en verkningsgrad på 95% av den pulverfärg vi förbrukar i systemet. På riktigt fina körningar ligger vi upp emot 98-99% i verkningsgrad. Där är vi klassledande.

Vi har dagliga rutiner för att hålla en hög standard på arbetsmiljön för oss som jobbar här och för att kunna leverera den höga kvalité vi är kända för.

Vi jobbar i ett helt slutet system där inga direktutsläpp sker från företaget.

Allt spillpulver går tillbaka till pulverleverantören. Processvatten hämtas av ett lokalt transportföretag och lämnas sedan för destruktion på en certifierad återvinningscentral.

Vi klarar idag av att hantera följande godsdimensioner i vår anläggning;

Längd: 5000mm Bredd: 200mm Höjd: 1850mm

alternativt

Längd: 3500mm Bredd: 600mm Höjd: 1950mm

 

Leave a Reply